Share/Save/Bookmark

Eldre historie

Finnkollen Idrettslag - eldre historie:
 
Laget ble stiftet 22. juli 1945.
Laget het først Eidsvoll Sportsklubb, og kjøpte under dette navnet Finnkollområdet (G.nr.18 B.nr.46) for kr.2.500,-
Etter dette ble navnet endret til Finnkollen Idretslag, og skulle drive med ski, friidrett og fotball.
 
Formann og "ildsjel" i mange år var Kåre Bjørn Kjærnli.
 
Hoppbakken var det viktigste anlegget i starten og åpningsrennet ble avholdt som kretshopprenn den 17. februar 1946.
Det var til tider tre hoppbakker i Finnkollen, og den store bakken hadde i utgangspunktet et "kritisk punkt" på ca.50 meter.
 
Etter en aktiv periode på 40 og 50-tallet ble det nedgangstider utover på 60-tallet frem til en ny giv i begynnelsen av 70-tallet.
 
I 1973 ble det stiftet en lysløypekomite, som planla og igangsatte arbeidet med lysløypa. dette blåste nytt liv i laget, og etter mye
dugnadsarbeid var lysløypa klar til bruk vinteren 74/75.
Klubbhuset kom på plass i 1975. Det hadde tidligere tilhørt "Bergen Privatbank" i Sundet og ble innkjøpt for kr.16.000,-
Hoppbakken ble også modernisert flere ganger.
Siste hopprennet var kretsmesterskap som ble avholdt 1.mars 1987.
Interessen for hoppbakken døde ut og anlegget forfalt.
Etter pålegg fra kommunen ble stillaset revet i mai 2004.
Drift og vedlikehold av lysløypa har vært lagets hovedaktivitet i de seinere årene.
I 2006 ble det igangsatt arbeid med å "pusse opp" slette og unnarennet