Share/Save/Bookmark

Etter 2006

Ny giv i Finnkollen – oppgradering av sletta 2006 til 2008

I 2006 tok styret i Finnkollen IL mål av seg til å etablere Finnkollen som et naturlig samlingspunkt for idrettslige og sosiale aktiviteter både sommer og vinter.

Skogen må bort
Hele anlegget var grodd igjen, stillaset på hoppbakken var revet og sletta hadde sakte blitt tatt over av skogen (og hvor skogen ikke hadde gode nok levevilkår var sletta blitt til et myrområde). Første oppgave var derfor å få hugget ned skogen som hadde fått vokst seg stor og tett. 2 pensjonister, Knut Andersen og Arne Haugen, tok på seg oppgaven med å få sletta frem i lyset igjen. De holdte på hele vinteren 2006/2007 med å rydde sletta for trær. Mange dugnadstimer ble deretter brukt til å rydde og brenne kvist.

Grusbane og skileikanlegg blir etablert
Våren 2007 startet første fasen med å oppgradere anlegget. Sletta ble drenert på nytt og en grusbane ble etablert (ca 25 x 35 meter). Dette for å få i gang bruken av anlegget også på sommerstid. Deretter ble den minste av de 3 hoppbakkene ryddet og klargjort til bruk. Skråningene ned mot sletta ble også planert slik at området kunne brukes til aking og skileik. Disse prosjektene ble finansiert gjennom to prosjekter (skileikanlegg og fotballbane) som hver hadde en kostnadsramme på 80,000-. Finnkollen IL søkte gjennom Eidsvoll Kommune midler til ”etablering av mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg” og fikk støtte til begge prosjektene på 40,000,-. I tillegg støttet Brennhaugen Huseierlag prosjektene med 25,000,-. Resten ble dekket av Finnkollen IL sine egne oppsparte midler. Hjera grustak og Byggkjøp Eidsvoll Allmenning fortjener også en stor takk, da de stilte opp med hyggelige priser på grus og materiell.

For å skape en sosial ramme rundt anlegget ble lys satt opp, benker kjøpt inn, en gapahuk ble bygd (sponset av Eidsvoll Allmenning) og en grillplass etablert. Dette ble muliggjort av Eidsvoll Kommune ved Mari Botne, Folkehelsekoordinator, som bevilget 10,000,- fra ”partnerskap for folkehelse” midler.

BMX bane og kunstgressbane blir etablert
En fotballbane er et tilbud som ikke inkluderer alle, Finnkollen IL ønsket derfor å skape et miljø i hvor flere hadde et tilbud. Gjensidige hadde en kampanje ”Vel hjem”, hvor de støttet prosjekter som fremmet trygghet og helse. Vinteren 2007 søkte Finnkollen IL om midler til etablering av en BMX bane og gleden var stor da Gjensidige støttet prosjektet med 40,000,- . Med god støtte fra Eidsvoll Kommune (mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg) ble nye 40,000,- realisert og prosjektet ble iverksatt våren 2008. Knut Fosshaug tok på seg ansvaret med å lage banen og med god støtte fra en ivrig dugnadsgjeng ble banen klar for åpning sommeren 2008.

En grusbane for fotball er selvsagt en bra start, men det viste seg tidlig at barn i dag er vant til å spille på kunstgress/naturgress eller i ballbinger, grusbanen skapte ikke det fotballmiljøet vi hadde forutsett/ønsket. Da Roger Hallberg, Norges Fotball Forbund informert oss om muligheten for å få et pent brukt kunstgress gratis fra Bjørkelangen var svaret umiddelbart JA. Ingenting er som kjent gratis og kostnadene med å hente kunstgresset, kjøpe lim, klargjøre underlaget for utrulling av kunstgress og deretter rulle gresset ut var helt klart en større jobb enn de fleste av oss hadde forutsett og det var ikke kostnadsfritt. Uten stor dugnadsinnsats, og spesielt god hjelp fra Knut Fosshaug hadde ikke dette prosjektet vært mulig.

Totalt ble det brukt mer enn 300,000,- i løpet av 2007 og 2008 til oppgradering av sletta og et ukjent antall dugnadstimer er nedlagt. Det er derfor til stor glede for Finnkollen IL og alle som har deltatt på dugnader at anlegget er i daglig bruk, både sommer og vinter. Spesielt hyggelig er det å tusle ned på sletta en lørdag ettermiddag, du vil tidlig høre barnelatter og kjenne lukten av godt stekte pølser. En liten gruppe voksne vil sitte med kaffekoppen sin og skravle, mens barna utfolder seg i BMX banen, spiller fotball eller leker i skogen. Slikt motiverer til videre innsats og Finnkollen IL er mottagelig for gode forslag på hvordan vi kan fortsette å videreutvikle Finnkollen til å forbli et sosialt samlingspunkt for fysiske aktiviteter.