Finnkollen Idrettslag ble stiftet 22. juli 1945. Laget het først Eidsvoll Sportsklubb, og kjøpte under dette navnet Finnkollområdet for kr.2.500,-. Etter dette ble navnet endret til Finnkollen Idretslag, og skulle drive med ski, friidrett og fotball.
I dag er det viktigste oppdraget å legge til rette for uorganiserte aktiviteter i nærområdet med fotball, lek, sykling,aking, ski og turer med pause og kos ved gapahuken!