Finnkollen Idrettslag ble stiftet 22. juli 1945

Laget het først Eidsvoll Sportsklubb, og kjøpte under dette navnet Finnkollområdet (G.nr.18 B.nr.46) for kr.2.500,-
Etter dette ble navnet endret til Finnkollen Idretslag, og skulle drive med ski, friidrett og fotball. Formann og "ildsjel" i mange år var Kåre Bjørn Kjærnli.

Hoppbakken var det viktigste anlegget i starten og åpningsrennet ble avholdt som kretshopprenn den 17. februar 1946.
Det var til tider tre hoppbakker i Finnkollen, og den store bakken hadde i utgangspunktet et ""kritisk punkt"" på ca.50 meter.

Etter en aktiv periode på 40 og 50-tallet ble det nedgangstider utover på 60-tallet frem til en ny giv i begynnelsen av 70-tallet.
I 1973 ble det stiftet en lysløypekomite, som planla og igangsatte arbeidet med lysløypa. dette blåste nytt liv i laget, og etter mye dugnadsarbeid var lysløypa klar til bruk vinteren 74/75.

Klubbhuset kom på plass i 1975. Det hadde tidligere tilhørt ""Bergen Privatbank"" i Sundet og ble innkjøpt for kr.16.000,-
Hoppbakken ble også modernisert flere ganger.

  • Siste hopprennet var kretsmesterskap som ble avholdt 1.mars 1987.
  • Interessen for hoppbakken døde ut og anlegget forfalt.
  • Etter pålegg fra kommunen ble stillaset revet i mai 2004.
  • Drift og vedlikehold av lysløypa har vært lagets hovedaktivitet i de seinere årene.
  • I 2006 ble det igangsatt arbeid med å ""pusse opp"" slette og unnarennet


Tilbakeblikk

Dette er et opptak fra en av de best besøkte skihelgene i Eidsvolls historie. Filmen er fra Eidsvold Værks Skiklubs landsrenn (jubileumsrenn) i Finnkollen søndag 11. mars 1956, og dagen før var det langrenn på Eidsvoll Verk - der flere av landets beste langrennsløpere stilte til start.